• Grey Facebook Icon

A Plus Solutions 2019

НОВИНИ ОТ A Plus

Абонирайте се за новости от нас, като ни дадете Ваш имейл адрес.

Приемущества и Гаранции

От изброените по-горе качествени характеристики на системите МВ, могат да се направят следните обощени  изводи за предимствата при калкулирането и   при естественото сравнение с други системи.

По-малко тръби:Специално за всеки един проект нашите инженери изчисляват площите за отопление, респективно охлаждане. Персонализираният софтуер МУЛТИПЛАНЕР изчислява оптималното прокарване на тръбите по модулационния метод. Едновременно с превъзходното разпределение на топлината, благодарение на модулацията МВ, нашата система работи с по-малко тръби в сравнение с другите, но без ограничения на отоплителната мощност и несравнимото чувство за уют.

По-малко раходи за труд:Чрез топлото монтиране с помоща на клипс-шините, тръбите се полагат и фиксират без напрежение и изключително бързо на пода или на стената, запълнени с вода, обезвъздушени и свързани към колекторните кутии-готови за експлоатация,т.е.не се налага допълнително време за тези операции,като по този начин се спестяват средства за труд.

Ценово изгодна изолация:При системите МУЛТИБЕТОН не е необходимо използването на специална и скъпа изолация.Тук е достатъчна ценово изгодната стандартна изолация, която съответства на валидните стандарти и закона за енергийната ефектвност.Не се закрепват с телбод,не се връзват с тел или други връзки и така не възникват звукови или топлинни мостове.

Спечелена жилищна площ:Жилищната /застроената/площ е скъпа и ценна стока!Чрез използването на едроплощните отопления и охлаждания МУЛТИБЕТОН се спестяват, за сметка на стенните радиатори, 2-3% жилищна площ!Цялото помещение, вкл.стени, прозорци  са на разположение на интериорния архитект за свободно оформяне на индивидуалните изисквания на клиента по отношение вътрешния дизайн!

Изброявайки основните качествени характеристики на системата за подово отопление на МУЛТИБЕТОН,не можем да не обобщим и пропуснем и някои други ,по-дребни на пръв поглед преимущества,но също така изключително важни за потребителите факти.

1.Комфорт,уют,надеждност,престиж и реализиране напълно на архитектурните и проектантски виждания и решения-всичко това дава подовото отопление на Мултибетон.

2.Икономия на енергийни ресурси/газ,електричество и т.н./до 40% спрямо радиаторното отопление/защото в тръбите на пода температурата на водата не е повече от 45◦С/

Системните тръби МУЛТИБЕТОН са застраховани за 10 години след пускането в експлоатация, вкл.последващи щети чрез застраховка на отговорността носена за продукта до 1 млн.евро в отделен случай.

Допълнително МУЛТИБЕТОН дава гаранция за материала за целия експлоатационен срок на сградата!